W uproszczeniu dywidenda to sposób w jaki spółka giełdowa dzieli się zyskiem ze swoimi  akcjonariuszami.

Kiedy spółka, która jest notowana na giełdzie i wypracowuje zysk, ma możliwość podzielenia się nim z ludźmi, którzy posiadają akcje danej spółki. Wysokość dywidendy wyliczana jest na podstawie rocznego wyniku finansowego spółki.

Aby otrzymać dywidendę trzeba kupić akcję danej spółki poprzez nasz rachunek maklerski i być ich posiadaczem w danym dniu kiedy będzie wypłacana dywidenda. Im więcej akcji kupimy tym większy będzie nasz zysk. Zazwyczaj wypłacana jest w gotówce na nasz rachunek maklerski.

Od otrzymanej dywidendy obowiązuje 19% podatek, jeśli jesteś osobą fizyczną nie musisz deklarować w urzędzie skarbowym o otrzymaniu dywidendy, nie musisz nawet przejmować się opłaceniem tego podatku, ponieważ wszystko załatwi z nas biuro maklerskie, w którym posiadamy rachunek.

Dywidendę można określić rodzajem inwestycji pasywnej, bez większego wkładu naszej pracy, wystarczy tylko gotówka, za którą kupimy akcje.

Pod tym LINKIEM znajduje się lista akcji spółek, które miały już ustalenie prawa do dywidendy.

Natomiast pod tym LINKIEM mamy zestawienie 15 spółek, które wypłacają dywidendę systematycznie od 10 lat.

Sprawdź ile dzięki dywidendzie zarabiają najbogatsi Polacy